به تو سپرده بودمش.....

 به هزار و یک امید.....

و امروز برای هزار و یکمین بار......

دلم را میبرم ......

 تا شکستگی اش را ....

گچ بگیرند

 

/ 0 نظر / 10 بازدید