شاید باید

مینویسم این دلم هم افسانه بود

هر چه مینوشتم با تو هم بیگانه بود

می نویسم این هم  دلم، بشکسته ای

پای پار پاره هایش هم دمی ننشسته ای

می نویسم بیش ازین جای نوشتن نیست

گو رو، رفتم دگر اینجا جای ماندن نیست

/ 2 نظر / 9 بازدید
بارونی

حرف هایی هست برای نگفتن.... کو گوش شنوا؟؟!!!! [گل]

لیلی

سلام[گل] احسنت...هر انچه از دل برآید,بر دل نشیند....به دلم نشست...از صداقت قلمت لذت میبرم و کاملا بی ریا مینویسی...چرا نوشته هات اینقدر عجیبند؟؟ چرا نمیتونم نوشته هات رو فقط یکبار بخونم و بگذرم؟؟