مرا حد واجب است!

مرا حد واجب است! نه دفعتاً هشتاد ضربه که هر سال یک ضربه و هشتاد سال زجر برای همان یک نگاه...نگاهی که ناگاه عاشقم کرد...خوشا آن گاه و آن نگاه!

/ 0 نظر / 3 بازدید