شروعی دیگر

بعد از چند ماه امروز میخوام شروع کنم بگم
دیگه طاقت ندارم حرفام رو نگه دارم
دیگه طاقت ندارم تو بریزم
تصمیمو گرفتم بنویسم
شاید کمی آروم شم

/ 0 نظر / 4 بازدید