دل در مقابل چشم

گناه، نگاه من است، زیبایی چشم تو؟
تا بوده چشم بوده در مقابل چشم
نه دل در مقابل چشم
بی انصاف.....

باورم کن..

/ 3 نظر / 11 بازدید
و.ن

چشم در مقابل چشم را گفته اند... لیک... که دل بی چشم را می خواهی چه کنی؟ دل کور... دل بی حاصل...

و.ن

چشم در مقابل چشم را گفته اند... لیک... که دل بی چشم را می خواهی چه کنی؟ دل کور... دل بی حاصل...

طاعون زدگی

دل ها از سکه افتاده اند این روزها آنچه شرط است همان چشم است که من ِ مثالی را ببیند یا توی ِ نوعی را . چشم ها را هم که بگیرند کور می شویم . مثل کوری ساراماگو . اهای رفیق تعجب نکن ، من محمل گویی خونم به شدت بالاست