راز تپش

چه رازی دارد تپش های قلبم

زیر نگاه ساکت تو

می خواهم قلبم را وقف نگاه تو کنم.

مواظبش باش،نازک است.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید