میان دو بی نهایت

مانده ام میان برزخی تهی

مانده ام میان دو بی نهایت

بی نهایت تو و باز بی نهایت تو

بردار ع ش ق م صفر ندارد همین.

باورکن!

/ 4 نظر / 13 بازدید
نمستان

زندگی چون فیلمنامه ما همه بازیگریم کارگردان و نویسنده خدا پس بیا نقش های خود را خوب نماییم اجرا[گل]

مهسا

دردودل اینا منوکشته!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!