به همین سادگی

بچه ها شوخی شوخی سنگ میزنند
گنجشک ها جدی جدی می میرند
آدم ها شوخی شوخی زخم می زنند
قلب ها جدی جدی می شکنند
تو شوخی شوخی لبخند می زنی
من جدی جدی عاشق می شم
به همین راحتی
/ 0 نظر / 10 بازدید