دلم گرفته...همین!

دیشب به درویش گفتم: چرا ما پسرا نمی تونیم مثه دخترا گریه کنیم...؟
گفت: می تونیم...فقط باید یه جای خلوت پیدا کنیم...همین!
گفتم: اینجا خیلی شلوغه...فکر کنم بشه مردونه دق کرد...نه؟

دلم گرفته...همین!

/ 2 نظر / 16 بازدید
یک احمق

دل من 1 ماه گرفته!! برای اولین باز که وبت رو دیدم ...وب قشنگی داری.تونستی تنهایی من رو هم بشکن!

یک احمق

دل من 1 ماه گرفته!! برای اولین باز که وبت رو دیدم ...وب قشنگی داری.تونستی تنهایی من رو هم بشکن!