نبض علم

علم می گوید قلب قناری1000 بار در دقیقه می زند به خاطر اینکه پرنده است اما هر کس یک بار بالا و پائین پریدن این پرنده ریز اندام  را دیده باشد، تصدیق می کند که قناری به خاطر آسمان خودش را می کشد.. خشم ... عجز ... تنهایی ...  و ع ش ق اینها لغات علمی نیستند و اینگونه است که قلب قناری  بیچاره این چنین پرشتاب می زند.

بیچاره قناری.

چه کسی نبض مرا خواهد گرفت؟

/ 1 نظر / 10 بازدید
مهسااااااااااا

مزخرف بود بابااااااااااااااااااااااااا