اعتراف

دنگ ... دنگ... دنگ... صدای ناقوس... شبیه صدای قلبم

ناقوس ها مرا میخوانند وقت اعتراف است...

سلام خدا

من دلم را باخته ام.... در قمار زندگی...

بی انصافیست!؟

دستم را بگیر.

 

/ 0 نظر / 10 بازدید