دل کاروانسرا نیست!

می پنداشتم که خود می دانی

می پنداشتم که باید بدانی، ولی افسوس.... که نه دانستی و نه خواندی.

مهربانم ، بدان..که

دل حباب است ، حباب.

آندم که کفیست و از دم شوق کودکی جان میگیرد ، سرمست و بی بهانه عاشق کودک می شود، و آندم که کودک بپندارد که حباب ، شاید حباب نیست و شاید سختر از چیزیست که دیده میشود،آندم مرگ اوست.

حباب ها تاب آزمون بی مهری را ندارند.

حباب ها بی صدا می میرند. آه حباب ها بی صداست
.

/ 0 نظر / 95 بازدید