امتحان زندگی

مساله آسانی پیش رویم است.

حد عاشقی وقتی خواستنت میل میکند به بی نهایت

جوابش را از برم.

همیشه تا بی نهایت زمان ، از بی نهایت ازل تا بی نهایت تیک تاک

رفع ابهامش با تو.

 

 

/ 1 نظر / 12 بازدید
یه تنها مثل تو

درکت میکنم عزیز م