آمدم باز

آمدم باز

به پاکی قلبتان

دعایم کنید این روزها!

/ 5 نظر / 28 بازدید
بارونی

سلام. [گل] چند روز پیش داشتم فکر می کردم که چرا نیستید؟! سبز باشید.

رها

چه دعایی کنمت بهتر از این که خدا پنجره باز اتاقت باشد... التماس دعا[گل]

فقیر

سلام کجا بودی تا حالا؟ینی چی یهو ول میکنی میری بیخبر؟[عصبانی] .................... خوش به حالت سه ساله رفتی...اگه هر بار دیگه که قسمتت شد بری جون عزیزت منو از دعا فراموش نکن مخصوصا تو فکه در امان خدا

هیوا

خدا کند که بدانی چقدر محتاج ست نگاه خسته ی من بر دعای چشمانت

شازده

کاش اونقدر که گفتی پاک باشه[گل]