حد، بد میزنند!حد، بد میزنند!حد، بد میزنند!حد، بد میزنند!

و من کفاره میدهم هر روز و هر ساعت و ثانیه، با هر تیک تاک....، این روزها ندیدنت هم حد است ، بر دل زخمی ام، میگویند اثر دارد. نمیدانم. و من کفاره میدهم هر روز و هر ساعت و ثانیه، با هر تیک تاک....، این روزها ندیدنت هم حد است ، بر دل زخمی ام، میگویند اثر دارد. نمیدانم.و من کفاره میدهم هر روز و هر ساعت و ثانیه، با هر تیک تاک....، این روزها ندیدنت هم حد است ، بر دل زخمی ام، میگویند اثر دارد. نمیدانم.و من کفاره میدهم هر روز و هر ساعت و ثانیه، با هر تیک تاک....، این روزها ندیدنت هم حد است ، بر دل زخمی ام، میگویند اثر دارد. نمیدانم. و من کفاره میدهم هر روز و هر ساعت و ثانیه، با هر تیک تاک....، این روزها ندیدنت هم حد است ، بر دل زخمی ام، میگویند اثر دارد. نمیدانم.و من کفاره میدهم هر روز و هر ساعت و ثانیه، با هر تیک تاک....، این روزها ندیدنت هم حد است ، بر دل زخمی ام، میگویند اثر دارد. نمیدانم. و من کفاره میدهم هر روز و هر ساعت و ثانیه، با هر تیک تاک....، این روزها ندیدنت هم حد است ، بر دل زخمی ام، میگویند اثر دارد. نمیدانم.و من کفاره میدهم هر روز و هر ساعت و ثانیه، با هر تیک تاک....، این روزها ندیدنت هم حد است ، بر دل زخمی ام، میگویند اثر دارد. نمیدانم. و من کفاره میدهم هر روز و هر ساعت و ثانیه، با هر تیک تاک....، این روزها ندیدنت هم حد است ، بر دل زخمی ام، میگویند اثر دارد. نمیدانم.و من کفاره میدهم هر روز و هر ساعت و ثانیه، با هر تیک تاک....، این روزها ندیدنت هم حد است ، بر دل زخمی ام، میگویند اثر دارد. نمیدانم.و من کفاره میدهم هر روز و هر ساعت و ثانیه، با هر تیک تاک....، این روزها ندیدنت هم حد است ، بر دل زخمی ام، میگویند اثر دارد. نمیدانم.و من کفاره میدهم هر روز و هر ساعت و ثانیه، با هر تیک تاک....، این روزها ندیدنت هم حد است ، بر دل زخمی ام، میگویند اثر دارد. نمیدانم.و من کفاره میدهم هر روز و هر ساعت و ثانیه، با هر تیک تاک....، این روزها ندیدنت هم حد است ، بر دل زخمی ام، میگویند اثر دارد. نمیدانم.و من کفاره میدهم هر روز و هر ساعت و ثانیه، با هر تیک تاک....، این روزها ندیدنت هم حد است ، بر دل زخمی ام، میگویند اثر دارد. نمیدانم.و من کفاره میدهم هر روز و هر ساعت و ثانیه، با هر تیک تاک....، این روزها ندیدنت هم حد است ، بر دل زخمی ام، میگویند اثر دارد. نمیدانم.و من کفاره میدهم هر روز و هر ساعت و ثانیه، با هر تیک تاک....، این روزها ندیدنت هم حد است ، بر دل زخمی ام، میگویند اثر دارد. نمیدانم.و من کفاره میدهم هر روز و هر ساعت و ثانیه، با هر تیک تاک....، این روزها ندیدنت هم حد است ، بر دل زخمی ام، میگویند اثر دارد. نمیدانم.

 

.... لابد با خود فکر کردی ، که "حرفی برای گفتن نداره و زده به مخش" خلاص، کپی پیس، یا فکر کردی که مرورگر وبت حالش بد شده..نه عزیز حرف زیاد است برای گفتن و بیشتر برای نگفتن، بیشتر. این فقط برای تسلی دلم است، حد، بد میزنند. هزیان نمیگویم

یا علی مددی!

 

 

 

/ 8 نظر / 17 بازدید
آزاده

چنان قوي باش كه هيچ عاملي آرامش تو را برهم نزند. آنقدر بزرگ باش كه نگران نشوي. آنقدر نجيب و موقر باش كه نگران نشوي و آنقدر شاد باش كه اجازه ندهي مشكلي بروز كند . من آپم . خوشحال ميشم به من سر بزني و نظرتو در مورد مطلبم بدي . ممنون برای دین مطالب وب باید به page ------» encoding-----»unicode-----»utf8رو انتخاب كنيد با تشكر

طاعون زدگی

یاد ِ فصل های پایانی من ِ او افتادم و حکایت انگشتر ِ در دست . یک جاهایی زندگی آدم همش کپی پیست می شود . هی بر می خوری به بن بست و هی بر می گردی و هی باز هم بن بست .

طاعون زدگی

آن پایین ها نوشته بودی که چرا پسرها گریه نمی کنند . نمی دانم ، واقعا اگر گریه را از من ِ مونث بگیرند خودم را کجا خالی کنم پس ؟ منی که هی خودم را تف می کنم و تمام نمی شوم .

باران

سلام برای اولین باره که مطالب وبلاگتو میخونم ...میدونید درد آدمها تقریبا یکسانه با آبرنگ های مختلف...ار خوندن وبلاگتون خیلی لذت بردم در حالی که غم شیرینی به همراه داشت .نمیدونم چرا منو یاد نوشته های دکتر علی شریعتی انداختید..در پناه حق[گل]

باران

ببخشید ولی کلمه نارفیق هم بنویسید رفیق ...درسته همه رفیق نیستند ولی شاید به چشمامون باید عادت بدیم که همه رو دوست ببینیم هر چند... چشمها را باید شست ...

لیلی

سلام امیرجان[گل] سکوت من بلندترین فریادهاست... و قلب من ازین فسرده تر نخواهد شد... این کفاره منست....

یک احمق

فکر نمیکردم روزی برسه که برای فراموشی وبلاگ بخونم....