دشمن ماهی ها

قلب من همچون ماهی بی دست و پا

                                         .... روی کویر

                                                              پی دریاست

قلب تو همچون دریایی پشت سد .

                                                    دشمن کویر  

                                                     دشمن ماهی هاست.

/ 1 نظر / 26 بازدید
فاطمه

بابا عاشق کشتی مارو