آری آغاز

عشق من به دو چیز عشق می ورزم یکی تو و دیگری وجود تو به دو چیز اعتقاد دارم یکی خدا و
دیگری وجود تو من در این دنیا دو چیز می خواهم تو و دیگری خوشبختی تو آری آغاز دوست
داشتن زیباست گر چه پایان راه ناپیداست من به پایان دگر نیندیشم که همین دوست داشتن
زیباست.

/ 0 نظر / 8 بازدید