# دل_نوشته

راز تپش

چه رازی دارد تپش های قلبم زیر نگاه ساکت تو می خواهم قلبم را وقف نگاه تو کنم. مواظبش باش،نازک است.  
/ 0 نظر / 11 بازدید