درویش روی خدا را ببوس!

بیراهه ها به مقصد خود ساده می رسند     اما مسیر جاده به بن بست می رود

درویش! چشات با منه؟! درویش! میخوام ازت تشکر کنم! دوستت دارم درویش!

 

******

به جاده که میزنی، بی شتاب که میروی، کافیست که به خاکی بزنی! انوقت است که بیراهه ، میبلعدت! باید فرمان ، دو دستی و محکم بچسبی! محکم! گاهی مقصد شاید دره باشد ، ژرف!

گاهی هم کنار دستت کسی! حکمن فرشته ست! با آن سقلمه هایی که به پهلویت میزند! مواظب باش!

******

درویش دوستت دارم که تو آن فرشته ای، فرشته ای که هر صبح خدا، خدا در جواب آیت الکرسی که میخوانم به نیت عشق، میفرسد به قلبم!

درویش روی خدا را ببوس!

یا علی مددی

/ 1 نظر / 11 بازدید
بارونی

سلام. من چرا هیچی از چیزایی که مینویسید سر در نمی یارم؟ [ناراحت] همشو میخونم...اما هیچی نمی فهمم!!!